Mijn mobiliteit

Stadsgesprek Mobiliteit Antwerpen groot succes

Iedereen was het er achteraf over eens: dit stadsgesprek was een enorm succes. Er waren heel diverse mensen, niet alleen inwoners, maar ook politici, tal van mobiliteitsspelers (Cambio, De Lijn, Fietsersbond, Voetgangersbond Antwerpen, ...). Maar evenzeer de 'die hard' autogebruiker... Op het stadsgesprek kwam men tot gedeelde conclusies over een aantal oplossingen.

Definitief programma stadsgesprek 'Mijn mobiliteit'

De laatste dagen werd samen met heel veel partners en vrijwilligers verder doorgewerkt aan het programma van het stadsgesprek. Het wordt een heel dynamisch programma waar iedereen aan't woord kan komen. Heel veel interessante topics komen aan bod. In combinatie met de interessante gasten en deelnemers wordt het ongetwijfeld een onvergetelijke en inspirerende dag.... 

Overzicht:

Antwerpen Aan't woord

Denk en kies mee op het stadsgesprek!

Antwerpen aan't Woord liet de afgelopen maanden alle weggebruikers over de mobiliteit in Antwerpen aan het woord. Automobilisten, tram- en busgebruikers, fietsers, voetgangers, jong en oud deden massaal voorstellen voor een vlotter, veiliger, milieuvriendelijker en comfortabeler verkeer. Om de beste voorstellen te kiezen organiseert Antwerpen aan't Woord een stadsgesprek 'Mijn Mobiliteit'.

De inschrijvingen voor het stadsgesprek komen vlot binnen. Niet alleen zijn er nu al Antwerpenaren uit de 9 verschillende districten ingeschreven, maar ook tal van middenveldorganisaties (Unizo Antwerpen stad, Trein tram bus, FEDERAUTO, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, ACW, …), politici, experten, journalisten, …

Citylaboweekend ‘Antwerp future mobility’

Nadat we eerder het fiat kregen van  experten hebben we ons teruggetrokken samen met enkele productontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, toekomstdenkers, … De opdracht voor deze groep creatievelingen was om verder te werken aan de voorstellen van de Antwerpenaren. Vooral met het oog om de ideeën concreter, grafischer, schematischer en inspirerender weer te geven.

Experten geraadpleegd over voorstellen Antwerpenaren

In de loop van oktober hebben we alle voorstellen die we het afgelopen jaar verzameld hebben geordend en geclusterd. Een huzarenstukje wetende dat meer dan 2500 Antwerpenaren geraadpleegd werden. Om het nut, de doeltreffendheid en de haalbaarheid van de voorstellen te checken hebben we alles voorgelegd aan allerhande experten op vlak van mobiliteit. Niet enkel professoren, maar ook experten van middenveldorganisaties, bewonersgroepen, …

Volledig programma stadsgesprek 'Mijn mobiliteit'

Op zaterdag 19 november zal u zich gedurende een ganse dag kunnen onderdompelen in de Antwerpse mobiliteit. Het moet een unieke en inspirerende dag vol dialoog en uitwisseling worden. Samen met andere Antwerpenaren, middenveldorganisaties, experten, bedrijven en politici willen we werken aan het toekomstbeeld van de Antwerpse mobiliteit in 2020. Hierbij willen we komen tot 20 concrete voorstellen/aanbevelingen om de mobiliteit in Antwerpen te verbeteren.

Denk en kies mee op het stadsgesprek!

Tijd: 
zat, 19/11/2011 - 09:30
Datum Evenement: 
zat, 19/11/2011 - 09:30 - 17:00

Antwerpen aan't Woord liet de afgelopen maanden alle weggebruikers over de mobiliteit in Antwerpen aan het woord. Automobilisten, tram- en busgebruikers, fietsers, voetgangers, jong en oud deden massaal voorstellen voor een vlotter, veiliger, milieuvriendelijker en comfortabeler verkeer. Om de beste voorstellen te kiezen organiseert Antwerpen aan't Woord een stadsgesprek 'Mijn Mobiliteit'.

Om de agenda van het grote stadsgesprek over de mobiliteit in Antwerpen te bepalen werden in de periode half mei tot half oktober 36 rondetafelgesprekken georganiseerd. In totaal zullen ongeveer 610 Antwerpenaren deelgenomen hebben aan de gesprekken; kinderen, jongeren, dertigers, senioren, bewonersgroepen, ondernemers, doven en slechthorenden, nieuwkomers, … De meeste rondetafels vonden plaats binnen de ring, enkele in Deurne, Kiel, Wilrijk en Hoboken.

Allerlaatste rondetafelgesprek op open ADOMA

Tijd: 
woe, 12/10/2011 - 19:00
Datum Evenement: 
woe, 12/10/2011 - 19:00 - 22:00

Sta je meer stil in de stad dan je lief is? Vind je nooit een parkeerplaats? Ervaar je fietsen in de stad als een overlevingstocht? Mis je geregeld de aansluiting met de tram of bus? Vind je ook dat het verkeer in de stad in de knoop zit en dat de Antwerpse stem hierbij belangrijk is bij het zoeken naar oplossingen?

Inhoud syndiceren