Algemene info: onderwijs

Geen reacties
admin
Offline
Lid geworden op: 12/22/2010

Uitdagingen die we binnen het thema onderwijs hier willen bediscussiëren gaan vooral over het verbreden van de verantwoordelijkheid rond het ‘scholen’ en opvoeden van kinderen en jongeren in de stad. Schoolmoeheid, watervalsysteem, negativiteit, zorgkinderen, sociale kloof, spijbelen, taalbarrieres, … zouden niet in het woordenboek van Antwerpen jongerenhoofdstad mogen voorkomen. Volgens de deelnemers van 'Maak de stad' zijn niet enkel leerkrachten en directies verantwoordelijk. Maar moet veel breder de schoolomgeving, organisaties, bedrijven, jeugdbewegingen, de wijk,… er samen voor zorgen dat niet enkel de school, maar gans de stad een aantrekkelijke en activerende leeromgeving wordt voor Antwerpse jongeren. Dit ook over de grenzen van de verschillende onderwijsnetten, diversiteit in de stad, … heen. Antwerpen als 1 brede leerschool!