Burendag als opstap voor maatschappelijke participatie nieuwe Antwerpenaren?

Op initiatief van Opsinjoren en de dienst Inburgering van de stad Antwerpen werd de Burendag gepromoot bij Antwerpse inburgeraars. Vanuit Inburgering is er veel interesse in de burendag omdat het een heel laagdrempelig initiatief is waarbij nieuwe Antwerpenaren hun 'netwerk' in hun eigen straat kunnen gaan uitbouwen. De Burendag zou zo een opstap kunnen zijn naar maatschappelijke participatie van nieuwe Antwerpenaren in de stad. De rol en mogelijkheden van de burendag zijn ook op dit vlak bijzonder interessant!

Opsinjoren registreert jaarlijks alle straten die zich aanmelden voor de Antwerpse Burendag. De dienst Inburgering heeft samen met de inburgeraars nagegaan of er daar straten bij zijn waarin zij zelf wonen. Bij wijze van experiment werd in elke district één straat geselecteerd waar er een ‘match’ was. De ‘straatverantwoordelijke’ van die straten werd gevraagd om de nieuwe Antwerpenaren actief te betrekken bij hun Burendag. Eén van de geselecteerde straten is de Klipstraat in Antwerpen-Noord waar Regina Verstraeten al jaren al haar heel diverse buren tracht bij elkaar te brengen voor verschillende straatinitiatieven. Met succes!

Op donderdag 24 mei hebben we tijdens de inburgeringscursus verschillende inburgeraars gevraagd om zelf ook deel te nemen aan de Burendag in hun of naburig gelegen straten. Ze waren bijzonder enthousiast; buren zijn voor hen erg belangrijk. Voor hen is het een ideale gelegenheid om contacten te leggen en Nederlands te oefenen.

We hopen dat de Burendag ook voor nieuwe Antwerpenaren deuren kan openen… 

4 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.