Burgerbegroting

Een burgerbegroting is wat het woord zegt: burgers die samen een begroting opstellen. Waarom? Omdat zij het district het beste kennen. In het district Antwerpen (190.000 inwoners) kunnen bewoners in 2014 mee beslissen over de verdeling van tien procent van de volledige begroting.
Dat is meer dan één miljoen euro.

Oorsprong en gebruik

Deze vorm van participatief begroten komt van oorsprong uit Brazilië. Het gaat verder dan wijkbudgetten omdat deze laatste vrij budget zijn naast de bestaande begroting. In een burgerbegroting richten bewoners de begroting in en kunnen schuiven met allerlei posten. In Duitsland gebeurt het al in 250 gemeenten. Waaronder Keulen, Hamburg en delen van Berlijn. In Nederland en België is dat zo goed als ondenkbaar. Maar in 2014 zien we een kentering. Kortrijk heeft een burgerbegroting rond projectenkeuzes, Oldebroek in Nederland heeft een pilot in twee dorpen waarbij ze al hun reguliere budgetten openzetten voor de dorpen, en het district Antwerpen maakte 10% van de begroting vrij voor beleidskeuzes vanuit de bevolking.

Antwerpse aanpak

In Antwerpen hebben bewoners in diverse ronden eerst bepaald welke onderwerpen van belang waren voor 2015 (het begrotingsjaar). Dat leidde tot een agenda van 12 onderwerpen. In een megafinale zijn de gezamenlijke bewoners de verbale strijd met elkaar aangegaan en hebben de 10% verdeeld over de twaalf onderwerpen.
Opvallend in de Antwerpse aanpak is dat het gaat om keuzes voor onderwerpen die bewoners meer aandacht willen geven en niet om het ‘verdelen’ van projecten. In Antwerpen wegen de bewoners bijvoorbeeld fietsvriendelijke straten af tegen ICT-ontwikkeling en groen op pleinen tegen waarde van burgerparticipatie.

Rol Antwerpen aan't woord

Antwerpen aan't woord zetelt via Flip Deckers in de klankbordgroep. We denken mee na over hoe het participatieproces georganiseerd kan worden. Verder proberen we mensen te mobiliseren om deel te nemen. En onze inwoners uit district Antwerpen nemen zelf ook gewoon deel. Momenteel werken wij op vraag van uitgeverij Politeia mee aan een publicatie over 'Begrotingsparticipatie'. Alle info via http://politeia.be/nl-be/book/begrotingsparticipatie/BEGROT316B.htm