Chris Schillemans

Mijn naam is Chris Schillemans. Ik ben sinds 2005 lid van de kerngroep van Antwerpen aan ’t woord. 

Participatie is belangrijk om de kloof te dichten die ontstaan is tussen de politiek en de burger. Processen die participatief aangepakt worden creëren een breed draagvlak voor de resultaten.

Binnen Antwerpen aan ‘t woord werk ik vooral mee aan de Burendag en aan projecten die over onderwijs gaan. Dat heeft te maken met mijn beroep als leerkracht, dat ik inmiddels achter mij gelaten heb, om nu vrijwilligerswerk te doen. Daarenboven is het prettig om met zo’n enthousiaste groep mensen samen te werken aan eenzelfde doel.

Veel van mijn tijd spendeer ik in de Stichting ‘Communicatie in Beeld – Vlaanderen’ die ik samen met Mohammed Ihkan opgericht heb. Wij maken docu’s in verband met diversiteit en onderwijs. Daarnaast ben ik bestuurslid van de Berchemse Cultuurraad, waarin naast het geven van advies aan het districtsbeleid ook projecten in werkgroepen gerealiseerd worden.

Antwerpen is voor mij een boeiende stad waarin ik mij graag inzet, in samenwerking met andere ‘positievelingen’, voor een goede verstandhouding tussen zoveel mogelijk bewoners.