Context

De stad voerde een gesloten proces, vertrouwend op de eigen professionele kennis van haar medewerkers, zonder de effectieve gebruikers te zien als de expert van hun eigen situatie. Inspraak werd beperkt tot de formele kanalen. Gebruikers gebruikten daarnaast ook de media om hun ongenoegen kracht bij te zetten. Dit leidde aan beide kanten tot veel wederzijdse frustratie, onbegrip, wantrouwen.
In de zomer van 2008 vond het openbaar onderzoek plaats ikv het RUP. Dit zagen we als een belangrijke mijlpaal in het project om de krachten van onderuit te verenigen. Met een aantal sleutelfiguren werd een werkgroep opgericht die als belangrijkste taak had het verenigen van alle gebruikers van de site Ruggeveld, incl. de omwonenden. Het eerste belangrijke resultaat van het proces op het terrein was het gemeenschappelijke bezwaar dat clubs, verenigingen en buurtbewoners ingebracht hebben in het kader het RUP. Terwijl in het verleden iedereen afzonderlijk ‘te rade’ ging bij bevriende politici werd nu een gemeenschappelijke weg ingeslagen. Samen met alle betrokken werd de essentie uit de verschillende individuele bezwaren samengebracht in een constructief bezwaarschrift. In dit bezwaarschrift werd bovendien de hand uitgestoken naar de stad om samen het plan verder vorm te geven.  

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.