Eindresultaten 'Mijn mobiliteit'

In 2011 hebben we gedurende een gans jaar 2500 Antwerpenaren in verschillende fasen laten meedenken over de mobiliteit in de stad. Dit via een internetbevraging, rondetafelgesprekken, expertenconsultaties en een stadsgesprek op 19 november. Uit 3000 ideeën zijn uiteindelijk 20 concepten gekomen die de mobiliteit in de stad gevoelig kunnen verbeteren. 
Van deze 20 concepten werden schetsen gemaakt door BUNDL die te bewonderen zijn op www.mijnmobiliteit.be. Een overzichtsrapport kan gedownload worden via http://mijnmobiliteit.be/files/mijn_mobiliteit_antwerpen_overzicht.pdf. Dit rapport werd bezorgd aan alle Antwerpse gemeenteraadsleden en later nog aan alle politieke partijen. We kijken echter niet enkel naar de politiek. Iedereen kan bijdragen aan een betere mobiliteit in de stad; ook tal van organisaties, verenigingen en niet de vergeten alle Antwerpenaren zelf ook.
Een divers samengestelde werkgroep zal de komende jaren verder werken om de dialoog tussen alle verschillende en vaak tegengestelde belangengroepperingen warm te houden.
Interesse om mee te werken? Stuur ons een mailtje via info(at)antwerpenaantwoord.be?