Herman De Bleser

Mijn naam is Herman De Bleser. Ik woon in Antwerpen Noord sinds mijn geboorte. Beroepshalve ben ik architekt – stedenbouwkundige.
In Antwerpen ben ik actief als vrijwilliger en was 18 jaar districtsraadslid en districtsschepen in het district Antwerpen.
Ik plantte (toen illegaal) de eerste boom in park Spoor Noord en bracht het idee aan van de Burendag.

Antwerpen is voor mij een stad die de moeite waard is.
Ik maak zelf de stad door o.a. de burendag door met simpele dingen meer begrip voor elkaar te tonen. Mij vrijwillig inzetten voor mijn stad geeft mij hoop op een betere samenleving in Antwerpen.

Ik ben sinds 8 jaar lid van Antwerpen aan ’t woord dat ik heb leren kennen door stadsgesprekken. Antwerpen aan ‘t woord spreekt mij vooral aan omdat het een dynamisch groep vrijwilligers is, die begrepen heeft dat door samen te werken men veel meer kan realiseren dan enkel kritiek te geven. Binnen Antwerpen aan ‘t woord werk ik voornamelijk mee aan Burendag en de contacten met de politiek.
Participatie betekent voor mij construktief samenwerken. Participatie in onze stad is belangrijk omdat enkel samen er een bevredigend resultaat is.
In mijn vrije tijd ben ik bezig met huisjes verbouwen voor mijn kinderen en met mijn kleinkinderen.
Ik ben ook nog actief in andere verenigingen namelijk C.D&V , sociaal verhuurkantoor, kerkbestuur.
Mijn (levens) motto is : samen en positief bereiken wij meer
Het woord dat mij het beste typeert is rustig maar gepassioneerd als het moet.