Historiek

Het projectgebied van het park Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg is gelegen in Deurne, op de grens met de gemeente Wommelgem. Samen met het nabijgelegen provinciaal domein Rivierenhof, het noordelijk gelegen Ertbrugge, de Fortvlakte en De Bremweide maakt het deel uit van een belangrijke Groene Vinger op grootstedelijk niveau die vanaf Wommelgem het stedelijk gebied van Antwerpen binnendringt.
Het project Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg kent een lange voorgeschiedenis. Allereerst moest er een nieuw bestemmingsplan opgemaakt worden. Dergelijk plan wijzigt de bestaande bestemmingen uit het gewestplan. Een bestemmingsplan bepaalt waar en hoe er in een gebied in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden en welke functies er toegelaten zijn. Het bepaalt de bestemmingen in het gebied: waar er ruimte is voor recreatie, groen, natuur, wonen, openbaar domein,… en vormt het kader voor de toekenning van stedenbouwkundige vergunningen.

  • Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

In 2005 besloot het college van burgemeester en schepenen om een Bijzonder Plan van Aanleg op te maken voor site Ruggeveld. Maar door het moeilijke herstructureringsvraagstuk en vooral de (bouw)beperkingen die de reservatiestrook van de A102 oplegt, kon het gebied geen zekerheden bieden voor de werking van alle clubs en verenigingen in het gebied. De stad vond het belangrijk dat de vele verenigingen en clubs hun werking ook in de toekomst konden verder zetten en besliste het BPA niet goed te keuren en op zoek te gaan naar een betere oplossing voor alle verenigingen en clubs.

  • Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Vanaf 2007 werd het projectgebied uitgebreid met het gebied ten zuiden van de autosnelweg (E313): Boterlaar-Silsburg. De combinatie van Ruggeveld met Boterlaar-Silsburg vormde ruimtelijk een logischer geheel en gaf de kans om beide gebieden weer aan elkaar te linken. Bovendien gaf het de beste garantie voor het behoud van alle verenigingen in het gebied.
Er werd een nieuw plan opgesteld: het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ruggeveld-Silsburg. Een ruimtelijk uitvoeringsplan is de opvolger van een BPA en legt bestemmingen vast.
RUP Ruggeveld-Silsburg werd op 26 maart 2009 definitief goedgekeurd door de provincie Antwerpen. Eerder werd het plan onderworpen aan een openbaar onderzoek waarbij er bezwaarschriften ingediend konden worden. Op basis van deze bezwaarschriften werd het plan verfijnd en aangepast.

  • Masterplan Ruggeveld - Boterlaar-Silsburg

Om het park vorm te geven, start stad Antwerpen in het najaar met de opmaak van een masterplan Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg. Het masterplan zal een duidelijk beeld opleveren hoe het park er in de toekomst zal uitzien en dus een verfijning van het RUP. De stad wil hiervoor beroep doen op een extern team van getalenteerde ontwerpers. Aan hen wordt gevraagd verschillende ontwerpen te maken voor het park en hun voorstellen telkens te bespreken met de stadsdiensten en een brede groep van bewoners, parkgebruikers en buurtbewoners. Stad Antwerpen toont hiermee haar hoge ambitie voor het gebied en kiest resoluut voor kwaliteit en een gedragen project.
De ontwerpers worden gekozen door middel van een wedstrijd. Binnenkort krijgen drie ontwerpteams de kans om hun expertise te bewijzen. Ze moeten onder andere aantonen welke kwaliteiten ze in huis hebben om samen met stad Antwerpen, de bewoners, de buurtbewoners en de parkgebruikers tot goede voorstellen voor het gebied te komen. Het team met de beste kwaliteitsgarantie wordt de ontwerper van het masterplan Ruggeveld – Boterlaar-Silsburg. 

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.