Historiek

’t Noord is de oudste volksbuurt van Antwerpen. Ze is vlak bij de haven gelegen en bij het centraal station dat vroeger een rosse buurt en een volkse uitgaansbuurt herbergde. In de jaren ’70 en ’80 kwamen er steeds meer mensen van allochtone afkomst zich in de buurt settelen. Ze namen de plek in van de bewoners die de stad ontvluchtten. De ontwikkeling naar een multiculterele smeltkroes verliep niet zonder slag of stoot; begin jaren negentig sprak men van het Chicago aan de Schelde. Het was hier dat het Vlaams Belang het levenslicht zag, of tenminste een bodemloos vat aan inspiratie aantrof. De oorspronkelijke generatie voelde zich verdrukt, in het nauw gedreven, in de steek gelaten en velen werden verbitterd.
De stad begon eind jaren negentig met een grote saneringsoperatie: de rosse buurt moest weg, straten en pleinen werden heraangelegd. Begin jaren 2000 kwam er een designcenter, de nieuwe stadsbib, het Park Spoor Noord.
Middenveldorganisaties namen sociale initiatieven (Samenlevingsopbouw o.a. met Buurtschattenproject, Freeclinic spuitenpatrouille, Noordlink, …). De overkoepelnde bewonersgroep ‘De Bilzen’ stelde een eigen Marshallplan op. Onder impuls van het Willibrorduscomité werd een bewonersgroepencongres georganiseerd.
Mede door deze impulsen en mede door de goedkope woningprijzen kwamen er steeds meer blanke jonge middenklassers naar de wijk. De wijk begon te veranderen, maar voor vele inwoners verliep die verandering te traag. Anno 2010 is er ter hoogte van het De Coninckplein nog steeds een problematisch druggebruik, last met sluikstorten in de Dambruggestraat, de Diepestraat, …, agressie, kleine criminaliteit, …
Er zijn verschillen in visie tussen alle verschillende gemeenschappen en ook binnen de gemeenschappen. Heel veel organisaties en stadsdiensten zijn actief, maar lijken los van elkaar te werken. Er is geen cohesie, geen samenwerking, geen wijkoverleg.