I am Europe

I AM EUROPE (iEU) is een ontdekkingsreis naar de kern van het concept “Europees Burgerschap”. Via dit project wil de Evens stichting een idee krijgen van wat de deelname van burgers kan betekenen in een Europese context en proberen ze te ontdekken wat er nodig is zodat burgers zich meer betrokken voelen bij de Europese beleidsvorming.

Waarom?
Met dit project wil de Evens stichting het publieke debat over Europees Burgerschap stimuleren en hopen ze vernieuwende modellen met betrekking tot burgerbetrokkenheid te kunnen voorstellen om deze nadien op Europees niveau in te zetten. Ze verkiezen te werken met burgers die al sterk geëngageerd zijn op lokaal niveau, zoals antwerpen aan't woord, omdat ze ervan overtuigd zijn dat zij de motor kunnen zijn voor veranderingen binnen de Europese Unie. Wanneer de Europese Unie aantrekkelijker wordt voor de mensen en een grotere deelname stimuleert, zal dat vooral kunnen dankzij de inzet van betrokken en actieve burgers.

Hoe?
Het project bestaat uit verschillende fases om ervoor te zorgen dat alle deelnemers de kloof tussen lokaal en Europees niveau kunnen overbruggen:

• We starten met presentaties van initiatieven en methodologieën met betrekking tot lokaal burgerschap die ontwikkeld werden door de deelnemende organisaties en die werden verzameld in een cataloog.

•Vervolgens organiseren we 9 lokale voorbereidende burgerbijeenkomsten (met een facilitator) bij de deelnemende partners om de basis voor te bereiden van:

• Drie bijeenkomsten van groepsdelegaties op drie verschillende locaties (Antwerpen, Parijs en Warschau) om te praten over thema’s zoals: Europese waarden, de impact van de EU op het dagelijks leven, het potentieel en de beperkingen van burgerbetrokkenheid als politiek instrument, communicatiestrategieën naar beleidsmakers en naar de gemeenschap, enzovoort. We zullen ook innovatieve methodologieën en benaderingen die burgerbetrokkenheid stimuleren, onderzoeken en uitwisselen. Dit alles met de bedoeling de situatie te verbeteren vanaf de basis.

• De bijeenkomsten eindigen met een slotconferentie in Brussel waar alle deelnemende burgers aanwezig zullen zijn, evenals beleidsmakers en denkers.

Wanneer?
• Januari tot februari 2013: 9 voorbereidende burgerbijeenkomsten in alle deelnemende landen, georganiseerd door de lokale partnerorganisaties en de project facilitator.
• Maart tot mei 2013: 3 bijeenkomsten in Antwerpen, Parijs en Warschau
• Eind juni 2013: Slotconferentie in Brussel

Wie?
Deelnemende organisaties: Animafac (Frankrijk), Balkan Assist (Bulgarije), Buurtschatten (België), CONFAVC (Spanje), CeRe (Roemenië), Cesam (Zweden), Association of Creative Initiatives Ę (Polen), MitOst (Duitsland), Pour la Solidarité (België).
Europese burgers: meer dan 200 burgers, allen actieve deelnemers op lokaal niveau. 

Meer info: http://www.iameurope.eu