Inleiding

Her en der in de stad Antwerpen wordt op wijkniveau aan stadsontwikkeling gedaan. Meestal slepen (her)inrichtingsplannen lang aan en regelmatig is er ontevredenheid bij buurtbewoners en gebruikers. De heraanleg van de site Ruggeveld in Deurne is daar een mooi voorbeeld van. Op initiatief van Paul Lermytte, sinds jaar en dag kernlid van Antwerpen aan’t woord, heeft Antwerpen aan’t woord getracht van onderuit een ruimtelijk, lokaal participatief proces op te starten, begeleiden, ondersteunen.
Doel was om te bekijken of en hoe participatie kon leiden tot een betere en vlottere stadsontwikkeling. Bedoeling was ook om op basis van dit proefproject te leren, ervaring op te doen, kennis te verzamelen om die dan te verspreiden naar andere stadsontwikkelingprojecten (Nieuw Zurenborg, 2060, …).
Eind 2010 ontvingen we met alle betrokken partners de tweejaarlijkse Vlaamse Ruimtelijke planninsprijs. Ondanks de relatieve kleinschaligheid van het project, is het voor ons ook een mijlpaal in de participatiegeschiedenis van Antwerpen. Het was een leerschool, niet enkel voor Antwerpen aan’t woord, maar ook voor burgers, administratie en politiek. Zo heeft dit project ogen en deuren geopend voor meer dergelijke participatieprojecten in Antwerpen. Er waren al mooie voorbeelden van op inspraak gebaseerde stadsontwikkelingsprojecten in Antwerpen (Park spoor Noord, Rosse buurt), maar die werden meestal door de stad van bovenuit geregisseerd; participatie binnen de lijntjes van de stad… Voor de eerste maal in Antwerpen wordt een echte stap richting participatie van de derde generatie gezet, waarbij het initiatief eerder verschuift naar de burger en de overheid participeert en faciliteert. 

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.