Maak de stad: registreer u hier

Antwerpen aan't woord nodigt alle Antwerpenaren uit (buurtgroepen, (middenveld)organisaties, adviesraden en overlegorganen, ondernemers, administratie, politiek, ...) voor een stadsgesprek ‘Maak de stad’ in het Koninklijk Atheneum Antwerpen op zondag 11 november 2012. Binnen 11 verschillende beleidsdomeinen (mobiliteit, onderwijs, werk&economie, cultuur, …) gaan we op zoek naar die uitdagingen die wij de komende 6 jaar samen willen aanpakken. Daarnaast onderzoeken we wie we in de toekomst allemaal kunnen betrekken en hoe die samenwerking best kan verlopen. De resultaten van dit stadsgesprek leggen we eind dit jaar voor aan de nieuwe coalitie. Op die manier willen we dat de komende 6 jaar structureel werk gemaakt wordt van inspraak, participatie en samenwerking in de stad , en dat voor elk beleidsdomein, op maat van alle betrokkenen in de stad. Die samenwerking is meer dan ooit broodnodig voor een veerkrachtige stad waarin iedereen zich thuis voelt.

Als u wenst deel te nemen aan ‘Maak de stad’ op zondag 11 november (9u30-16u30, Koninklijk Atheneum Antwerpen) kan u zich via dit formulier registreren.

Per thema kunnen 20 mensen deelnemen. Wij maken zelf de onderverdeling van de groepen, op basis van de voorkeuren en op basis van de achtergrond van de deelnemers.

Hartelijk dank en tot 11 november!

Tijdstip: Zondag 11 november, 9u30-16u30
Locatie: Koninklijk Atheneum Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 11, 2060 Antwerpen
Toegang gratis (drank en lunch tegen democratische prijzen)