Memorandum 'Samen de stad maken…'

Antwerpen aan't woord heeft in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een memorandum opgemaakt met concrete voorstellen om participatie structureel te verankeren in het Antwerps beleid. Burgerparticipatie bij het beleid heeft nood aan praktijk. Theorie is er voldoende. Daarom doen wij enkel voorstellen die steunen op eigen praktijk en ervaring en die kunnen toegepast worden op stedelijk alsook op districtsniveau.

Het bestuur en de burgers moeten beiden een project op de agenda plaatsen. Uitgewerkte plannen liggen niet op tafel. De twee partijen bepalen samen die plannen. Samen verkennen ze de problematiek en werken ze oplossingen uit. Bestuur en burgers verbinden zich om deze oplossingen te verwerken in de uiteindelijke besluitvorming. De burger werkt mee aan de uitvoering van het gezamenlijk plan. Het bestuur motiveert haar uiteindelijke beslissing naar haar partner. Burgers worden partners in het beleid, samen werken ze aan de stad.

Globaal zijn er drie belangrijke pijlers waarop 'echte' participatie gebaseerd moet zijn:

  • Echte participatie opstarten vraagt het voldoen aan een aantal voorwaarden.
  • Echte participatie uitwerken vraagt het volgen van een aantal stappen.
  • Echte participatie waarborgen vraagt een aangepaste bestuursstructuur.

Daarover gaan onze voorstellen, die zowel voor het stedelijk als voor het districtsniveau gelden.
Het memorandum werd opgesteld door een werkgroep en in samenspraak met allerhande Antwerpse  (ervarings)deskundigen. U vindt de volledige tekst als bijlage...

BijlageGrootte
memorandum definitief.doc101 KB

6 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.