Nieuw Zurenborg

Het projectgebied Nieuw Zurenborg is uniek in de stad. Het is +/- 15 ha groot waarvan het belangrijkste deel wordt ingenomen door de voormalige gasfabriek. De herbestemming van deze brownfield site biedt de kans om met een kwalitatief woonuitbreidingsproject aan te vangen. Nieuw Zurenborg is één van de strategische projecten uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat werd geselecteerd als nieuw gemengd woongebied.
Daarnaast is ook de ligging van het gebied apart. Enerzijds sluit het gebied aan bij de 19°eeuwse woonwijk Zurenborg, maar anderzijds ligt het ook ingesloten tussen twee belangrijke infrastructurele barrières: het ringspoor en het Singel-Ringcomplex.
Het aantal sites waar de stad op deze schaal een nieuw project kan inplanten is zeer schaars. Daarom besliste de stad om voor het project een sterke regie en een kwalitatief herbestemmingdebat te voeren.
De ontwikkeling van het gebied ‘Nieuw Zurenborg’ en het herbestemmingsdebat verlopen echter niet van een leien dakje. Ondanks heel veel inspanningen van het stadsbestuur en de twee betrokken stedelijke diensten (AG stadsplanning en Stedelijk Wijkoverleg) om de omwonenden intensief te betrekken. Zo werd er in 2009 een klankbordgroep opgestart waarin alle betrokkenen regelmatig geraadpleegd worden. In de wijk is toch een actiecomité ontstaan, SOS Zurenborg, dat op basis van milieugezondheidsoverwegingen de invulling van de stad voor het gebied niet ziet zitten.
Op vraag van Lieve Van Daele, sinds jaar en dag kernlid van Antwerpen aan’t woord en trekker van het wijkcomité, probeert Antwerpen aan’t woord het participatieproces te verbeteren, versterken, ondersteunen. Hiervoor wordt beroep gedaan op de verworven kennis en ervaring in het succesvolle participatieproject Ruggeveld-Boterlaer-Silsburg.
Specifiek doel hier is om te analyseren waarom de participatie onvoldoende werkt, waarom de dynamiek in het proces verkeerd liep, of en hoe we het participatieproces nog kunnen bijsturen, of we de omwonenden toch nog kunnen verenigen. Voordeel van dit project is dat eind 2010 de stad beslist heeft om de ganse wettelijk/juridische procedure opnieuw een doorstart te geven, te beginnen met een actualisatie van de projectdefinitie, mer wijknota, ...
 

Nieuw Zurenborg

Nieuwjaarsreceptie 'Zurenborg Burenzorg'

Tijd: 
zat, 21/01/2012 - 16:00
Datum Evenement: 
zat, 21/01/2012 - 16:00 - 19:00

Het fel vernieuwde en verjongde wijkcomité Zurenborg Burenzorg heeft in 2011 niet stilgezeten. Nieuwe krachten zorgen voor een nieuwe wind binnen het wijkcomité. Zaterdag 21 januari geven ze een nieuwjaarsreceptie. Omdat ze deel uitmaken van onze kerngroep maken we graag reclame voor hun activiteiten...

Klankbordgroep Nieuw Zurenborg 21 juni 2011

Op dinsdag 21 juni was er opnieuw een klankbordgroepvergadering ivm de ontwikkeling van Nieuw Zurenborg. Op de agenda stonden de richtlijnen voor de opmaak van een milieueffectenrapport. Eerder dit voorjaar was er een publieke consultatie waar alle omwonenden hun suggesties, bekommernissen konden doorgeven zodat die eventueel mee genomen konden worden. Antwerpen aan’t woord probeert de stad en Zurenborgers dichter bij mekaar te brengen om samen te werken aan het project.

Wijkcomité Zurenborg werkt aan internetforum

Het wijkcomité Zurenborg werkt aan een wijkforum 'Zurenborg Burenzorg'. Bedoeling is om alle Zurenborgers mee te laten discussiëren over allerhande Zurenborgse topics. Voordeel van internet; je kan zelf bepalen wanneer en waar je wenst mee te discussiëren. Handig als je een heel drukke agenda hebt... Tegenwoordig zijn ook heel veel cafés uitgerust met een draadloze internetverbinding!

De Stad Antwerpen wil overgaan tot het opstellen van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Nieuw Zurenborg”, voor herontwikkeling van de wijk Zurenborg in de deelgemeente Borgerhout. De mogelijke effecten van het GRUP op het leefmilieu worden bestudeerd in het planmilieueffectrapport (plan-MER).

Wijkvergadering milieueffectenrapport Nieuw Zurenborg

Op dinsdag 22 maart 2011 vond een wijkvergadering georganiseerd door de Zurenborgers en de stad samen. Bedoeling was om alle milieubekommernissen te inventariseren, mogelijke alternatieve scenario's, mogelijke maatregelen etc. De werkgroep bundelt alle info en geeft die door aan de dienst MER.

Wordt vervolgd...