Opstartcoach bewonersgroepen district Antwerpen

In 2014 kregen burgers van het district Antwerpen voor het eerst de kans om te beslissen over de besteding van 1,1 miljoen euro dankzij de burgerbegroting. Na een intensief participatietraject beslisten zij om op het thema “ondersteunen van bewonersgroepen” 79.914 euro in te zetten.

Antwerpen aan’t woord werd na een openbare aanbesteding aangeduid door het districtscollege tot ‘Opstartcoach’. De opdracht bestaat uit het begeleiden en ondersteunen van bewonersgroepen in het nemen van initiatieven. Hierbij wordt gemikt op initiatieven verspreid over alle wijken in het district, die de sociale cohesie in de buurt versterken, die vernieuwend zijn, met aandacht voor diverse doelgroepen...

Dit project past perfect in de waarden, visie en doelstellingen van onze organisatie; ‘Samen stad maken’. Antwerpen aan’t woord organiseert al meer dan tien jaren tal van activiteiten om bewonersinitiatieven te versterken zoals lezingen, ‘App labs’ (delen van praktijkervaring en netwerken), ad hoc ondersteuning en begeleiding, …

In het najaar van 2015 worden 10 leerrijke bewonersgroepen-initiatieven geselecteerd door een neutrale klankbordgroep bestaande uit stedelijke diensten. In de eerste helft krijgen die groepen coaching op maat. In april worden de resultaten gedeeld onder alle bewonersgroepen in het district en daarbuiten.

Projectteam: Eef Flo, Koen Kuylen, Marijke Smeets, Koen Wynants

Info en contact: eef(at)antwerpenaantwoord.be