Resultaten 'Maak de stad'

Meer dan 170 Antwerpenaren uit Antwerpse middenveldorganisaties, bewoners(groepen), actiegroepen, verenigingen en adviesraden, academici, ondernemers en politici verzamelden zich op zondag 11 november onder de noemer ‘Maak de stad’. Binnen 11 thema’s ging men een hele dag op zoek naar die onderwerpen die men de komende zes jaar samen verder willen uitwerken, vorm geven of waaraan men een bijdrage wil leveren. Daarnaast onderzocht men wie betrokken moet worden en hoe de samenwerking best kan verlopen.

Concrete resultaten van de dag zijn:
- 316 onderwerpen waarover een gesprek en actie op stadsbreed niveau noodzakelijk is
- 20 onderwerpen waarvoor een mogelijke aanpak ter inspiratie is uitgewerkt
- 170 mensen die samen de stad willen maken
- Een oproep aan alle mensen in Antwerpen om samen mee de stad te maken

De input is vertaald in 11 thematische verslagen. Daarnaast is ook een achtergrondrapport en fotorapport opgemaakt. Je kan alle documenten makkelijk downloaden via deze link. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom! Verder verspreiden naar je contacten mag. Wil je mee verder discussiëren, brainstormen, ... over bepaalde voorstellen dan kan je terecht op ons online Maak de stad' forum op http://www.antwerpenaantwoord.be/forum/49.
Veel leesplezier!