Ruimte voor de burger

Het idee van 'ruimte voor de burger' is om één of meerdere tijdelijke ruimtelijke interventies op poten te zetten op strategisch gekozen locaties. Interventies in de publieke ruimte hebben de verdienste dat ze de perceptie over een bepaalde plek kunnen doorbreken, ontwrichten of destabiliseren. Op deze manier werken interventies op basis van het principe van interruptie; het doet mensen nadenken over de betekenis en toekomst van een plek en trekt zo het democratisch debat rond deze ruimte open. Interventies zijn op deze manier nuttig op twee verschillende niveaus:

  • Interventies doen ons nadenken over de rol of het belang van publieke ruimte alsook over de toekomst van deze ruimte. Het stimuleert op een creatieve en speelse manier leerprocessen en vernieuwing. 
  • Ook hoe mensen reageren op een interventie geeft ons veel informatie over hoe een plek wordt aangevoeld, wat er kan of niet kan, wat de rol van deze plek kan zijn in de omgeving.

Interventies kunnen op deze manier dus dienen als een tool om data te verzamelen en potentiële gebruikspatronen in kaart te brengen om zo beslissingen over het ontwerp van een plek richting te geven.

De eerste experimenten zullen starten in het voorjaar 2013 in de directe omgeving van het Oude Badhuis. Daar worden een aantal stukken verwaarloosd en braakliggende publieke ruimte omgetoverd tot stadstuintjes.