Samen Antwerpen kindvriendelijker maken

Samen met de stad Antwerpen, de8 en de weekendschool Antwerpen hebben we dit voorjaar een project ingediend bij ‘Thuis in de stad’ ikv een oproep rond ‘Originele en innoverende projecten rond kindvriendelijke stad’. De idee is om met kansarme kinderen (10j-12j) uit twee ‘aandachtswijken’ (Linkeroever en Antwerpen-Noord) te gaan werken op twee concrete cases zijnde het Frederik Van Eedenplein en Park Spoor Noord.
In de Weekendschool Antwerpen krijgen 11- en 12 - jarige kinderen uit achterstandswijken les van inspirerende gastsprekers. Zo maken de kinderen op een interactieve manier kennis met verschillende vakgebieden en ontdekken ze hun talenten. In 2012 waren we zelf gastpreker en hebben we met de kinderen enkele creatieve en participatieve planningsoefeningen gedaan rond de inrichting van een plein in de stad.
Op vraag van de stad gaan we gedurende het schooljaar 2014-2015 een structureel traject ontwikkelen binnen het kader van de weekendschool. Nu niet om ‘pro forma’ samen de stad kindvriendelijker te maken. We gaan de lat hoger leggen. De ambitie is nu ook om de ideeën en voorstellen van de kinderen effectief te gaan realiseren. Samen Antwerpen kindvriendelijker maken gaan we dus ook heel letterlijk nemen; we willen heel zichtbaar in de stad de kinderen een aantal ingrepen laten uitvoeren. En dit dus aan Park Spoor Noord en Frederik Van Eeden Plein.
Kansarme kinderen uit de aandachtswijken moeten een succeservaring beleven die ze verder in hun leven sterken. Om een plaats in de stad te ontwikkelen moet je in dialoog gaan met de stad, moet je verbonden afsluiten met diverse spelers in de stad, in de stad zijn heel veel ervaren en inspirerende mensen waar ze veel van kunnen leren, die bereid zijn om hun ervaring te delen. Anderzijds richten we ons in dit project niet enkel op de kinderen. We zullen trachten ‘de stad’ ook naar de kinderen te brengen, bruggen te bouwen.
Daarom zullen dit schooljaar gastsprekers met heel specifieke talenten, vaardigheden en netwerken uitgenodigd worden. Allemaal mensen die bovendien veel goesting hebben om samen met de kinderen van Antwerpen aan kindvriendelijke stad te maken. Hiervoor zijn we op zoek naar Antwerpse ‘creatives’, productontwikkelaars, stedenbouwkundigen, communicatiespecialisten, mensen met expertise op vlak van crowdfunding, cocreatie. Maar ook Antwerpse politici, ambtenaren, mensen actief in wijkcomités of belangengroeperingen, eventueel zelfs academische experten met kennis van beleidsontwikkeling.
Als Antwerpen aan’t woord hopen we zo structureel en cultureel ook iets te veranderen in Antwerpen, nieuwe impulsen en dynamiek geven aan de dialoog en samenwerking in de stad. Meer in het bijzonder rond kinder- en jongerenparticipatie. Het is een participatie-experiment waarmee we nieuwe ervaring, kennis, instrumenten, netwerken kunnen ontwikkelen om van Antwerpen een meer participatieve stad te maken. Kinderen mogen ook mee volwaardig de stad maken!
Contactpersoon; Koen Wynants, coördinator Antwerpen aan’t woord

Outro:
Het aantal kinderen in Antwerpen is de laatste jaren fel toegenomen. Dat creëert allerhande nieuwe noden zoals schoolinfrastructuur, kinderopvang, speelruimte in de stad. Maar ook heel wat nieuwe sociale noden. Heel wat kinderen, zeker in bepaalde aandachtswijken, groeien immers op in kansarme omgevingen. Zij slagen er veel minder in om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving: sociaal, professioneel, ... De stad Antwerpen, de8, de Weekendschool Antwerpen en Antwerpen aan’t woord hebben vanuit die vaststellingen hun krachten gebundeld en samen een vernieuwend proefproject ontwikkeld. Dit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij ‘Thuis in de stad’.
Zie ook: http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/81/88/732.Y29udGV4dD04MTgwOTAy.html