Scheldekaaien

Antwerpen dat is de kathedraal, Brabo, Antwerpse handjes, de haven en ... de Schelde. Al zijn de haven activiteiten uit het stadsbeeld verdwenen, toch blijven de Schelde-oevers bewoners en bezoekers charmeren.

Voor Antwerpen aan ’t woord, ACW Antwerpen en UNIZO stad Antwerpen sprak het voor zich dat de Antwerpenaar en bezoekers van onze stad mee zouden moeten denken over de herinrichting van de Scheldekaaien. Daarom werd in 2008 een bevraging gevoerd naar het Scheldegevoel. Door de massale reactie op deze bevraging konden we het stadsbestuur overtuigen om van bij de ontwerpfase de burger actief te betrekken.

In overleg met de stad werd een vernieuwend participatietraject in Antwerpen uitgetekend. Uiteraard niet zonder groeipijnen, maar wel een belangrijke mijlpaal in de participatiegeschiedenis van Antwerpen! Ook bij de verdere uitwerking van de plannen bewaken mij mee dat inwoners, ondernemers, verenigingen, … betrokken worden.

Scheldekaaien

Tijd: 
don, 10/03/2016 - 19:28
Datum Evenement: 
woe, 23/03/2016 - 14:00 - 20:00

Bijna exact een jaar geleden kon u in het ontmoetingscentrum CoSTA kennis maken met het voorontwerp Scheldekaaien deelgebied Sint-Andries en Zuid. Er werd toen gepolst naar mogelijke activiteiten binnen dit deelgebied: vrije tijd, spelen, activiteiten, evenementen,… .

Tijd: 
maa, 09/03/2015 - 18:14
Datum Evenement: 
woe, 18/03/2015 - 14:00 - 19:00

 In november 2013 werd op een infovergadering aangekondigd dat er een aantal wijzigingen aangebracht worden aan het bestaande voorontwerp voor de Scheldekaaien deelgebied Sint-Andries en Zuid. Dit omwille van :
• het behouden van het havenhekwerk en de bestaande linden;
• het verdwijnen van de ondergrondse parking ter hoogte van Sint Andries en Zuid;

 Vijf jaar geleden zaten we met meer dan 800 Antwerpenaren rond 97 verschillende dialoogtafels om na te denken over het Masterplan voor de Scheldekaaien. Daaruit kwamen 543 aanbevelingen waarmee de ontwerpers aan de slag gingen om het Masterplan verder uit te werken.

Tijd: 
din, 21/10/2014 - 17:05
Datum Evenement: 
woe, 05/11/2014 - 20:00

 In de week van 16 tot en met 22 november organiseert de stad Antwerpen opnieuw een ‘Week van de Dialoog’ rond de Scheldekaaien. In 2009 namen maar liefst 800 Antwerpenaren hieraan deel verspreid over een 80-tal verschillende gesprekstafels. Om al die gesprekken in goede banen te leiden zoeken we moderatoren of gespreksbegeleiders. Telkens worden er groepjes van 10 deelnemers gevormd.

Nieuwe week van de dialoog rond Scheldekaaien

Er staat dit najaar nog heel wat te gebeuren voor de Scheldekaaien. De stad wil haar burgers hierbij zo veel mogelijk betrekken. Daarom organiseert de stad van 16 tot en met 23 november een Week van de Dialoog. Verder volgt er nog een tentoonstelling en infofolder.

Droogdokkenpark in zicht

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 250.000 euro aan AG Stadsplanning Antwerpen, voor het uitvoeren van het deelproject Droogdokkenpark in het kader van de heraanleg Scheldekaaien. AG Stadsplanning Antwerpen is de Vlaamse laureaat van 2013 voor het uitvoeren van een groenproject voor meer en/of beter groen in de verstedelijkte omgeving, in het kader van het Groen in de Stad-project. 

Informatiemoment heraanleg Scheldekaaien

Tijd: 
woe, 23/10/2013 - 09:46
Datum Evenement: 
woe, 06/11/2013 - 19:30 - 22:00

Op woensdagavond 6 november 2013 organiseert de stad een informatiemoment om de plannen voor de heraanleg van de Scheldekaaien toe te lichten. U bent van harte welkom. Na een inleiding door schepen Rob Van de Velde en een toelichting door een medewerker van AG Stadsplanning Antwerpen, is er ruimte voor vragen.

Praktisch
• Woensdag 6 november om 19.30 uur
• Aula Thomas More - St-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen

Alle info over nieuw Droogdokkenpark

Op donderdag 13 september werd het voorontwerp voor Droogdokkenpark toegelicht en werd er ingegaan op de suggesties op het schetsontwerp die verwerkt werden in het voorontwerp. Alle mogelijke informatie (presentaties, projectdefinitie, karakter van het landschapspark, ...) vindt u hier.

Infomoment voorontwerp Droogdokkenpark (Scheldekaaien)

Tijd: 
don, 13/09/2012 - 19:00
Datum Evenement: 
don, 13/09/2012 - 18:30 - 22:15

Het Droogdokkenpark, een unieke uitwaaiplek aan de Schelde, wordt ontwikkeld als grootstedelijk park. Vorig jaar in september konden Antwerpenaren voor het eerst kennis maken met en reageren op het schetsontwerp van het ontwerpbureau Van Belle & Medina en Vogt Landscape Architects. De opmerkingen werden overgemaakt aan het ontwerpbureau en deze zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben ondertussen een voorontwerp opgeleverd.

Vervolg

Eind 2009 wordt het participatietraject afgesloten door een terugkoppeling met gemotiveerde antwoorden op de suggesties, opmerkingen en vragen van bewoners, deskundigen en vertegenwoordigers van het middenveld. Dit communicatiemoment zal doorgaan bij de oplevering van het ontwerp masterplan Scheldekaaien door de ontwerpers.