Stad gooit stationsomgeving Berchem de inspraak in

In de omgeving van Berchem station staat van alles te gebeuren. De stad zal in samenwerking met de provincie, De Lijn, de NMBS, ... een masterplan uitwerken. Dit zal de krijtlijnen uitzetten om van de stationsomgeving een aantrekkelijke plek in de stad te maken. De stad is de afgelopen maanden gestart met enkele inspraakinitiatieven. 


Informatie
Meer details over de huidige projecten kan u op de website van de stad vinden: www.antwerpen.be/berchemstationsomgeving
Er is verder ook een nieuwsbrief: http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Stadsvernieuwing/Groene%20Singel/Nieuwsbrief_Berchem_Stationsomgeving_juni_2012.pdf
Vanaf dinsdag 5 juni wordt deze in de ruime stationsomgeving gebust en vanaf maandag 11 juni is die ook in het station van Berchem verkrijgbaar.
En er is een infomoment dat plaatsvindt op donderdag 28 juni: http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/81/99/384.Y29udGV4dD04MDkwNTU0JnA9ODE5NjMyNg.html


Online forum

De stad gebruikt meer en meer digitale kanalen waar Antwerpenaren kunnen meepraten over stedelijke projecten. Ook nu kan u via een forum meedenken over de toekomst van de Berchemse stationsomgeving. Zie ook http://www.antwerpen-edemocracy.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=507

Participatie?

De stad werkt voor de opmaak van het masterplan samen met het district Berchem, de Vlaamse overheid, de Provincie Antwerpen, de NMBS-groep, De Lijn en projectontwikkelaar IRET Development NV. Voorlopig is het nog niet 100% duidelijk welke rol organisaties zoals fietsersbond, Unizo, voetgangersbeweging, bewonersgroepen, ... krijgen. We hopen in ieder geval dat ze mee van op de eerste lijn mogen meedenken en niet enkel als 'klankbord'. Echte participatie en samenwerking met alle partners, niet enkel de verschillende overheden, is essentieel om te komen tot een kwaliteitsvol en gedragen Masterplan. Onder echte participatie verstaan wij dat iedereen vanaf het eerste moment de mogelijkheid moet krijgen om mee te denken. Niet enkel over de inhoud, maar ook over hoe gans het proces zal verlopen; timing, mijlpalen, kanalen die ingezet moeten worden om zoveel mogelijk en zo divers mogelijke groepen te bereiken etc. Welke 'beleidsruimte' is er wel/niet? Hoe wordt er omgegaan met de input van de bewoners en partners (louter adviserend?)? Echte participatie betekent voor ons een hechte samenwerking tussen politiek, administraties, middenveldorganisaties en burgers. We verwijzen hiervoor naar de aanpak tijdens de opmaak van het Masterplan 'Park Groot Schijn': http://www.antwerpenaantwoord.be/content/park-groot-schijn

1 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.