Stadsgesprekken (2003-2006)

Antwerpen aan ‘t woord heeft van 2003 tot 2006 zes stadsgesprekken georganiseerd, waartoe politici, ambtenaren, leden van middenveldorganisaties en burgers werden uitgenodigd om op gelijkwaardige basis oplossingen te zoeken voor bekommernissen in onze stad:

29 november 2003: het allereerste stadsgesprek in de Karel De Grote.Hogeschool.
Onderwerp van het gesprek: hoe kunnen bewoners deelnemen aan het beleid van hun stad?

22 januari 2005: het tweede stadsgesprek in Vergadercentrum De Stroming.
Onderwerp: Antwerpen, propere stad.

21 mei 2005: het derde stadsgesprek in het Koninklijk Atheneum I van Antwerpen
Onderwerp: Antwerpen, een stad van buren.

21 januari 2006: het vierde stadsgesprek in Het Keerpunt in Borgerhout
Onderwerp: Plekken van ontmoeting.

20 mei 2006: het vijfde stadsgesprek in Vergadercentrum De Stroming.
Onderwerp: Antwerpen, verdraagzame stad.

27 juni 2006: het zesde stadsgesprek in Vergadercentrum De Stroming.
Onderwerp: Stadsontwikkeling zonder sociale verdringing.