Symposium '10 jaar participatie' (15/11)

Het Antwerps participatienetwerk “Antwerpen aan’t woord” bestaat 10 jaar. En dat moet gevierd worden! Het is bovendien een goed moment om terug te kijken. En een blik op de toekomst te werpen. Niet enkel met een blik op Antwerpen, maar op diverse steden en gemeenten in Vlaanderen.

‘Participatie’ staat meer dan ooit op de politieke en maatschappelijke agenda. Er wordt duchtig geëxperimenteerd en veel over democratie en participatie gedebatteerd. Toch worden we geconfronteerd met belangrijke obstakels en uitdagingen. Op 15 november willen we aan de hand van concrete cases uit verschillende Vlaamse steden op zoek gaan naar een vernieuwde wissel- en samenwerking tussen burger, middenveld, overheid en politiek. Uiteindelijk willen we komen tot 10 krachtlijnen, aanbevelingen voor politiek, administratie, middenveld, burgers en kennisinstituten.

Programma:

  • 9.30      Ontvangst met koffie en thee
  • 10u00   Waarom een symposium over 10 jaar participatie door Prof. Dr. Jeroen Van Laer, UA
  • 10.15    10 jaar participatie in Vlaanderen: uitdagingen voor morgen door keynote, Luc Martens, voorzitter VVSG
  • 11:00    10 jaar ervaring aan’t woord - Thematische workshops rond cases

  • 12.30 Broodjeslunch 
  • 13.30 10 jaar ervaring aan’t woord - Thematische workshops rond cases
  • 15.00 Aanbevelingen voor volgende 10 jaar - Interactieve brainstorm en stemming
  • 16.15 Slotconclusies door Jan Vincke, Voorzitter Antwerpen aan’t woord 

Thematische workshops rond telkens 2 cases - Sprekers uit de praktijk, experten geven feedback:
1. Participatie op straatniveau noodzakelijke opstap naar succesvolle beleidsparticipatie?

Wijk- en dorpszaken, Schepen Katleen Den Roover (Mechelen)
De burendag, Koen Kuylen (Antwerpen)
Expert: prof. Dr. Peter Thijssen (UA)
 

2. De wijk, niveau van structurele gebiedsgerichte participatie in steden?

Kortrijk spreekt, Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Kortrijk)
Stuurgroep Sint-Andries, Nico Volckeryck (Antwerpen)
Expert: Wim Van Roy (De Wakkere Burger)

3. Organisatie van participatie, een rol voor samenwerkingsverbanden tussen burger, middenveld, administratie en bestuur?

STOLA, Burgemeester Kris Van Dijck (Dessel)
Park Groot Schijn, Paul Lermytte (Antwerpen)
Expert: prof. Dr. Wouter Van Dooren (UA)

4. Participatie is samen keuzes maken? 

Als je ’t mij vraagt, Schepen Rutger De Reu (Deinze)
Mijn mobiliteit, Koen Wynants (Antwerpen)
Expert: prof. Dr. Dave Sinardet (VUB)

5. Participatie is samen de maatschappij vernieuwen? 

Transitie Gent, Schepen Tine Heyse (Gent)
Antwerpen aan’t woord, Jan Vincke (Antwerpen)
Expert: Dr. Jeroen Van Laer (UA)

6. Geen participatie zonder participatiecultuur?

Participatiebeleid, Schepen Joke Quintens (Genk)
Geefkast Dam, Patsy Van Der Parre (Antwerpen)
Expert: Noortje Wiesbauer (Sint-Lucas Antwerpen)

Tijdstip en locatie: Vrijdag 15 november 2013, 9.30 tot 16.30, Stadscampus UA (De Meerminne, gebouw M), Sint-Jacobsstraat 2, 2000 Antwerpen

Info en contact: info(at)antwerpenaantwoord.be, 0473865503

Toegang kost 10 euro (bijdrage voor broodjeslunch). Dit moet voor 14/11/13 overgeschreven worden op rekeningnummer IBAN: BE79735010771533 of ter plekke betaald worden.

Organisatie: Antwerpen aan’t woord vzw, Universiteit Antwerpen en de Wakkere Burger vzw

Voor wie: Politici, ambtenaren, onderzoekers, middenveld, burgers en begeleiders met ervaring of vragen over de participatie van morgen.

Schrijf je in: