Werkgroep

Sinds begin 2011 is er een werkgroep opgestart die gans het project vorm geeft en begeleidt. Alle geïnteresseerde Antwerpenaren, organisaties, bedrijven, … zijn welkom. De werkgroep vergadert plusminus maandelijks onder het voorzitterschap van jan Vincke (voorzitter van Antwerpen aan’t woord).

Leden van de werkgroep zijn: Unizo Stad Antwerpen, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, Seniorenraad Antwerpen, Jeugdraad Antwerpen, Red de Voorkempen, fietsersbond, Antwerpenaren (Hoboken, binnenstad, Zuid, Deurne, 2060,...), Universiteit Antwerpen, Antwerpse Hogescholen, Antwerpse scholengemeenschap, stRaten-Generaal, ACW, Wijkgroep Ertbrugge, Globelink, ‘Pablo de kever’, Soepmie, Adviesraad personen met een handicap - Werkgroep Antwerpen Toegankelijk, Ziekenzorg CM, Koninklijk Atheneum Antwerpen, Antwerpse horecafederatie, Stuurgroep Sint-Andries, Stadsmus vzw, Bewonersgroep Onze Tuin, debatgroep Maakbare Stad, bewonersgroep van de Jozef Van Poppelstraat, Paardentram, ASBE, Zevensprong, .dertiger, New Shoes Today, Pantopicon, Arktos, Stedelijk Wijkoverleg, …