Wijkenquête 2060

De laatste jaren werd er hard gewerkt aan een mooier en aangenamer Antwerpen-Noord. Aangezien de wijk nooit af is, wil het wijkoverleg Noord ant-woord graag naar uw mening en dromen luisteren.
We willen u dan ook vragen om deze vragenlijst in te vullen. Wij als inwoners bepalen samen mee de toekomst van onze wijk. Vul de bevraging in voor 20 april, het duurt slechts 5 minuten.
Elke inwoner van 2060 krijgt ook een papieren versie in de bus. Het gaat om dezelfde vragenlijst! Gelieve maar één keer deel te nemen.
De gegevens worden anoniem verwerkt. De bevraging is een initiatief van ‘Noord ant-woord’. Een nieuw wijkoverleg van inwoners en sympathisanten met een hart voor Antwerpen-Noord.  Hartelijk dank!

 Voor meer info en contact:
noordantwoord@gmail.com, 0473/865503, Gasstraat 12, 2060 Antwerpen

 

 

3) Wat vindt u belangrijk voor onze wijk? (What do you think is important for our neighbourhood ? - Que pensez-vous important pour notre quartier?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In welke mate bent u akkoord met volgende stellingen? Kruis slechts 1 bolletje aan… (To what extent do you agree with following statements. Indicate your opinion by ticking one bullet - Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les objectifs suivants.)

 

 

 

 

 

 

4) Enkele persoonlijke gegevens (Some personal information - Certains renseignements personnel)

 

 

 

 Zo ja, welke? ( If so, which one- Si oui, la quelle?)

 

 (E-)mailadres: