Wat is het doel van AAW

Wat is het doel van AAW?

AAW wil van Antwerpen een open, verbonden, positieve stad maken, bol van dialoog en samenwerking.

AAW prikkelt, verbindt, versterkt en motiveert de Antwerpse stadsgemeenschap tot betrokkenheid. AAW bevordert interactieve, dynamische en opbouwende samenwerking. AAW bouwt competenties, ervaring en kennis op om die te delen en te verspreiden.

Een goed werkende en uitgebalanceerde stadsgemeenschap komt enkel tot stand als burgers bijdragen aan het vormgeven van hun stad, in open dialoog en vanuit eigen achtergrond en mogelijkheden.

De stadsgemeenschap ontwikkelt daartoe best een eigen participatiecultuur, in woord en daad. AAW helpt die participatiecultuur op maat te maken van de Antwerpse stadsgemeenschap.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin