Burendag

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Burendag heeft een duurzaam effect. De verbindingen die op die dag ontstaan, zijn de start van een buurt met meer betrokkenheid, vertrouwen en zorg.

“Burendag is een uitgelezen moment om van je straat een warme straat te maken”​

Wat?

Zet je stoel op straat en maak kennis met je buren. Burendag vindt sinds 2006 elk jaar plaats op de laatste vrijdag van mei.

Waarom?

Herman De Bleser: “Burendag is een uitgelezen moment om van je straat een warme straat te maken. Burendag was eerst een initiatief van Antwerpen Aan ‘t Woord, een gevolg van ons succesvol stadsgesprek met als thema ‘Antwerpen, een stad van buren’. Stadsmakers vond dit initiatief zo waardevol dat deze stadsdienst het in zijn aanbod heeft opgenomen. Toch is het nog steeds de werkgroep van geëngageerde bewoners die elk jaar Burendag mee uitbouwt en promoot, onder meer door flyers, affiches en banners te ontwikkelen. De eenvoudige formule ‘stoelen op straat en babbelen’ zal nooit verslijten.”

Waarden?

Burendag brengt mensen bij elkaar. Het concept is eenvoudig. Met een beetje ondersteuning één dag per jaar, worden buren vrienden. De warmte wordt opgepookt in de straten zelf. Het zijn de buren die de fakkel ronddragen.
Burendag is burgerzin van onderuit, met een hart, met een ziel. De betrokkenheid die soms start op een Burendag, is essentieel voor een warme, dynamische, solidaire stadsgemeenschap.

Resultaat?

Onze aanpak van Burendag toont hoe de stad initiatief van onderuit kan ondersteunen en hoe je samenwerking tussen vrijwilligers en stad permanent vormgeeft.
Burendag heeft een duurzaam effect. De verbindingen die op die dag ontstaan, zijn de start van een buurt met meer betrokkenheid, vertrouwen en zorg. Burendag blijkt dé opstap naar meer collectief straatinitiatief en meer burgerparticipatie.
Stadsmakers nam in samenwerking met de werkgroep de coördinatie op zich. Zo kwamen er middelen voor promotie en een kleine financiële ondersteuning.

Tijdlijn

 • 2005

  stadsgesprek ‘Antwerpen, een stad van buren’; hier ontstaat het idee Burendag

 • 2006

  eerste Burendag, georganiseerd door de werkgroep Burendag, bestaande uit bewoners van de districten; het wordt een enorm succes, ruim zeshonderd straten doen mee

 • 2012

  voorstelling resultaat universitaire studie over effect Burendag; Burendag blijkt een opstap naar meer initiatieven en sociale cohesie in de deelnemende straten

 • 2014

  overname coördinatie Burendag door Stadsmakers (toen Opsinjoren), in nauwe samenwerking met de bestaande werkgroep